COMPASSION FOKUSERET TERAPI

TÅLMODIGHED, OMSORG, RO OG FORSTÅELSE

Compassion Fokuseret Terapi (CFT) er en forholdsvis ny psykologisk retning, der er udviklet af professor Paul Gilbert. Ligesom mindfulness tilhører CFT det, der i fagtermer kaldes "tredje generation af kognitiv adfærdsterapi". 

Compassion Fokuseret Terapi kan med rette betragtes som en moderne psykologisk tilgang. Metoden har solide videnskabelige rødder i både evolutionsteori, neurovidenskab, social- og udviklingspsykologi, kognitiv adfærdsterapi og mindfulness. Til trods for metodens nyere og moderne status, er der stadig meget evidens, der omkredser den. Compassion Fokuseret Terapi er således både understøttet som effektiv tilgang til behandlingen af bl.a. depression, angst, selvværdsproblematikker og spiseforstyrrelser.

Når der arbejdes med Compassion Fokuseret Terapi, har terapeut og klient fokus på at facilitere "compassion" - det vil sige selv-medfølelse og egenomsorg hos klienter, der i udpræget grad har tendens til at opleve selvkritik, skyldfølelse og skam. Idag er der stor enighed om, at selvkritik er transdiagnostisk og findes på tværs af diagnoser. Eksempelvis spiller selvkritik en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af angst, depression, kroniske smerter, spiseforstyrrelser, misbrug, personlighedsforstyrrelser og PTSD, og der er i dag evidens for anvendelsen af CFT i behandlingen af samtlige af disse lidelser. 

I behandlingen med CFT får klienten indsigt i og viden om de forskellige psykologiske og fysiologiske processer, der kan være med til at skabe den skam og selvkritik (og manglende tålmodighed, omsorg, ro og forståelse), der er kendetegnende for mange psykiske udfordringer. Terapien kan omfatte både visualiseringsøvelser, opmærksomhedstræning og åndedrætsteknikker - alle metoder, der understøtter udviklingen af compassion.

Målet er, at klienten udvikler en række redskaber, der kan anvendes, når hverdagen igen bliver udfordrende. 

kontakt

Lotte Bregendahl Laursen

Psykolog, Encounter

Mindet 2, 4.th.

8000 Århus C

​​

Tel: +45 51 31 82 80

Mail: lottebregendahl@gmail.com

  • Sort Facebook ikon
  • Sort Instagram Icon
  • Spotify - sorte cirkel

© 2018 by Lotte Bregendahl Laursen. Proudly created with Wix.com