KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI

IDENTIFICERING AF UHENSIGTSMÆSSIGE TANKE- OG HANDLEMØNSTRE

Kognitiv terapi er en terapiform, hvis effekt er påvist gennem utallige videnskabelige undersøgelser. Metoden, der i 1960'erne blev udviklet af Aaron T. Beck, er oprindeligt udviklet til behandling af depression, men har sidenhen vist sig effektiv i forhold til mange forskellige psykologiske problemstillinger. Mere end 400 videnskabelige studier har vist terapiens effekt i behandlingen af både depression, angst, OCD, misbrug og afhængighed, spiseforstyrrel-ser, selvværdsproblemer, søvnforstyrrelser, smerteproblematikker og personlighedsforstyrrelser. Desuden kan terapien anvendes både i behandlingen af børn, voksne, par og familier. 

 

Den kognitive terapi er en struktureret, målrettet og korttidsorienteret terapiform, der tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle problemer og vanskeligheder. I terapien identificerer vi fejlindlærte, destruktive og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og vi samarbejder om at konstruere mere nuancerede og realistiske forklaringer, som virker forbedrende på humør og adfærd og er mindre destruktive.

Metodens grundtanke er, at lidelse er funderet i den måde, vi forholder os til og fortolker situationerne i vores hverdag på. Altså er det, det vi tænker, der er af afgørende betydning for det, vi føler og mærker. og for vores oplevede handlingsmuligheder. Dette er en vigtig tankegang, da forskningen fortæller os, at enhver psykisk lidelse har en overrepræsentation af visse "forvrængede" tanker. 

Kognitiv terapi er et meget ligeværdigt forløb mellem psykolog og klient, hvor psykologen er ekspert på metoden, mens klienter er ekspert på sig selv. Gennem terapien får du redskaber til at håndtere hverdagens udfordringer. Målet er, at du bliver din egen terapeut og lærer at forstå, hvordan dine tanker, følelser og adfærd indbyrdes påvirker hinanden.

kontakt

Lotte Bregendahl Laursen

Psykolog, Encounter

Mindet 2, 4.th.

8000 Århus C

​​

Tel: +45 51 31 82 80

Mail: lottebregendahl@gmail.com

  • Sort Facebook ikon
  • Sort Instagram Icon
  • Spotify - sorte cirkel

© 2018 by Lotte Bregendahl Laursen. Proudly created with Wix.com