MINDFULNESS

NÆRVÆRENDE, ACCEPTERENDE OG IKKE-DØMMENDE

"Mindfulness er den bevidsthed, der opstår ved at være opmærksom med en

bevidst intention i det nuværende øjeblik, uden at dømme".

Mindfulness referer til en særlig måde at være opmærksom på, hvor vi forholder os nærværende til omverden og er bevist tilstede i hvert øjeblik - lige her og lige nu. Det centrale i mindfulness er evnen til at være opmærksom og nærværende med et bevidst fokus, der er accepterende og ikke-dømmende, over for alle de følelser, tanker og sanseoplevelser, der konstant dukker op i vores bevidsthed.

Mindfulness stammer oprindeligt fra buddhismen, hvor det er blevet anvendt i årtusinder som et middel til at reducere psykisk lidelse og til at fremme positive kvaliteter såsom øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse. I dag er det næsten umuligt ikke at være stødt ind i begrebet, der efterhånden er blevet utrolig populært. Mindfulness er oppe i tiden, og der er der en rigtig god grund til, da det er et fantastisk værktøj til at styrke ens velbefindende og helbred. Metoden er derfor også blevet en etableret del af nyere kognitiv terapi i de senere år og har vist god effekt på behandlingen af blandt andet stress, depression, angst, smertebehandling, søvnløshed, afhængighed, misbrug samt selvværdsproblematikker. Mindfulness er med til at skabe øgede niveauer af psykisk hvile og bedring, bedre neurologisk funktion samt større modstandskraft - alle faktorer, der har positiv betydning for måden, hvorpå vi reagerer og håndterer stressfyldte situationer. 

De fleste af os kan genkende en hektisk hverdag fyldt med forventninger og krav. Med mindfulness arbejder vi med at skabe stabilitet, ro og balance. Dette gennem træning i at fokusere samt øvelser i nærvær, accept og tilstedeværelse. Målet er ikke at ændre verden, tværtimod. Gennem mindfulness arbejder vi på at udvikle redskaber, der kan anvendes til at rumme verden, præcis som den er. Målet er at kunne acceptere og rumme, hvad end livet byder os, således vi er fri for at kæmpe unødigt men i stedet kan træffe bedre og klogere valg. 

kontakt

Lotte Bregendahl Laursen

Psykolog, Encounter

Mindet 2, 4.th.

8000 Århus C

​​

Tel: +45 51 31 82 80

Mail: lottebregendahl@gmail.com

  • Sort Facebook ikon
  • Sort Instagram Icon
  • Spotify - sorte cirkel

© 2018 by Lotte Bregendahl Laursen. Proudly created with Wix.com