top of page

PSYKOLOGISKE METODER

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI, MINDFULNESS, CFT, YOGA, NADA-TERAPI

Blå Sofa

Kognitiv adfærdsterapi

Identificering af uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre

Den kognitive terapi er en struktureret, målrettet og korttidsorienteret terapiform, der tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle problemer og vanskeligheder. I terapien identificerer vi fejlindlærte, destruktive og uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og vi samarbejder om at konstruere mere nuancerede og realistiske forklaringer, som virker forbedrende på humør og adfærd og er mindre destruktive.

Pilates morning classes coming up 🙌🏼🌟

Stressbehandling med yoga

Yoga og kognitiv adfærdsterapi

Stress påvirker ikke kun sindet og tankerne. Det er ligeså meget et kropsligt fænomen med kropslige symptomer. Derfor tilbydes dette unikke stressforløb, der kombinerer yogaens fokus på nærvær, balance og vejtrækning med psykoterapiens fokus på tanker og adfærd. Foreningen af de to tilgange skaber et stærkt fundament for at genvinde glæden, overskuddet og selvkontrollen i livet.

En lille søndagspåmindelse - og tak _hey

Compassionfokuseret terapi (CFT)

Tålmodighed, omsorg, ro og forståelse

Når der arbejdes med CFT fokuserer vi på at facilitere selv-medfølelse og egenomsorg hos klienter, der har tendens til at opleve selvkritik, skyldfølelse og skam. I behandlingen med CFT får klienten indsigt i og viden om de forskellige psykologiske og fysiologiske processer, der kan være med til at skabe den skam og selvkritik (og manglende tålmodighed, omsorg, ro og forståelse), der er kendetegnende for mange psykiske udfordringer.

Stue

Parterapi

Redskaber til kommunikation, nærvær og samvær

Et parforhold kan byde på mange forskellige udfordringer (dårlig kommunikation, mistillid, uenighed omkring familieliv, arbejdsliv og forældreskab, jalousi, utroskab, alkoholmisbrug, utilfredshed med det seksuelle samliv, vold, fysisk og psykisk sygdom). Ofte ønsker de par, jeg møder, at blive udstyret med nye redskaber, der kan hjælpe dem ud af de uhensigtsmæssige mønstre, som forholdet er fanget i. I parterapien arbejder vi sammen om at udvikle jeres evne til at mødes, lytte til hinanden og acceptere hinanden.

Life can be stressful sometimes. The goo

Mindfulness

Nærværende, accepterende og ikke-dømmende

De fleste af os kan genkende en hektisk hverdag fyldt med forventninger og krav. Med mindfulness arbejder vi med at skabe stabilitet, ro og balance. Dette gennem opmærksomhedstræning samt øvelser i nærvær, accept og tilstedeværelse. Målet er ikke at ændre verden, tværtimod. Gennem mindfulness arbejder vi på at udvikle redskaber, der kan anvendes til at rumme verden, præcis som den er, således vi er fri for at kæmpe unødigt men i stedet kan træffe bedre og klogere valg.

bottom of page