top of page

Self-compassion

Som mennesker har vi alle en unik evne til at tænke, reflektere og bedømme os selv og andre. En evne, der ofte viser sig at være meget fordelagtig for os. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at den form for kritisk bedømmelse, vi vender indad mod os selv, består af to forskellige former: En"sund" form, der sørger for, vi er opmærksomme på os selv og ikke bliver alt for dovne samt en "usund" form, hvor følelsen afsky er meget grund-læggende og desværre har evnen til at ødelægge dele af os selv frem for at opbygge og udvikle os selv.I December 2018 rejste jeg til Thailand for at blive oplært og undervist af den dygtige Dr. Chris Irons. Chris arbejder meget tæt sammen med Dr. Paul Gilbert, der er grundlæggeren af det, der kaldes Compassion Fokuseret Terapi (CFT). CFT er en terapiform, der integrerer teknikker fra kognitiv adfærdsterapi med koncepter fra evolutionspsykologien, social-psykologien, udviklingspsykologien, den buddhistiske psykologi samt neurovidenskaben. Et af hovedmålene ved CFT er at kunne anvende "compassionate mind training" til at hjælpe folk med at udvikle og arbejde med oplevelser af indre varme, tryghed og ro gennem compassion og self-compassion. Et hovedmål, der står mig meget nært, og som jeg mener er yderst vigtigt i dagens samfund, hvor vi bruger alt for meget tid på selvkritik og vrede mod os selv og andre, der typisk resulterer i angst og tristhed.


Hvad er compassion?

Måske du er stødt på begrebet "compassion" før, men det er meget få, der egentlig kender betydningen af det. Typisk associeres det med venlighed. Dog har videnskabelige studier fundet, at det grundlæggende ved compassion er mod. En klassisk definition på compas-sion lyder: "A sensitivity to the suffering in self and others with a commitment to try to alleviate and prevent it".


Modet til at være "compassionate" skal findes i villigheden til at se ind i naturen og årsagen til den lidelse/smerte, som vi alle vil opleve på et eller andet tidspunkt i livet - uanset om det er noget indre i os selv, i andre eller noget, der skyldes den menneskelige natur (f.eks. sygdom, lavt selvværd, mislykkede graviditeter og andre svære livsperioder). Udfordringen her er at opnå den visdom, der er brug for, for at kunne adressere årsagerne til lidelse/smerte i os selv og andre.


"Hvis vi kan lære at blive compassionate over for vores følelser, frem for at forsøge at bekæmpe dem eller forsøge at undgå dem, kan vi udvikle et fuldstændigt anderledes fundament, hvorfra vi vil føle os trygge og jordnære, selv under de mere hårde og svære tider."

Men hvorfor alt den snak om compassion, der efterhånden er opstået? Først havde vi "mindfulness-bølgen" og nu skal vi koncentrere os om compassion. Er det virkelig så vigtigt? Mit svar til det spørgsmål er uden tvivl, J A. Compassion er vigtigt. Jeg vil ligefrem påstå, at compassion er en af de vigtigste styrker, man kan tilegne sig. Compassion er en universel anerkendt motivation, der har evnen til at skabe forandring på verdensplan.


Et afbalanceret sind

De forskellige komponenter i vores sind kan organiseres på forskellige måder afhængigt af vores sociale mål. Eksempelvis vil et konkurrencepræget sind organisere vores opmærk-somhed, tænkning, motivation, emotioner og adfærd på en meget anderledes måde end et sind, der er domineret af omsorg. Disse organisatoriske mønstre, også omtalt "sociale mentaliteter", er fast monteret i hjernen gennem evolutionære processer.

Når vi orienterer os mod vores compassionate sind, kan det hjælpe os med at engagere os med, forstå, tolerere og regulere de svære følelser og onde spiraler, der er forbundet med vores trusselsbaseret sind (f.eks. når vi oplever vrede, angst og selvkritik). Hvis vi kan lære at blive compassionate over for vores følelser, frem for at forsøge at bekæmpe dem eller forsøge at undgå dem, kan vi udvikle et fuldstændigt anderledes fundament, hvorfra vi vil føle os trygge og jordnære, selv under de mere hårde og svære tider. Dette betyder ikke, at svære tider ikke vil være svære. Det betyder dog, at vi får muligheden for at bevæge os igennem disse tider på en mere omsorgsfuld måde - frem for at gøre dem sværere end de i forvejen er. Dette er meget lig en form for desensibilisering, hvor tryghed og jordforbindelse bliver de tydelige komponenter i vores compassionate sind.


"Compassion er en af de vigtigste styrker, der eksisterer hos mennesket ... Det er en universel anerkendt motivation, der har evnen til at skabe forandring på verdensplan".

Den gode nyhed er, at vi alle har systemer i hjernen, der gør udviklingen af compassion mulig. For de fleste af os handler det blot om at få den rette guidning for at kunne udvikle disse systemer. Gennem udviklingen af compassion, kan vi organisere vores sind på forskellige måder, med et mål om at bringe vores emotionelle systemer i balance.


Compassion fokuseret terapi (CFT)

Er du opmærksom på, om du selv har en tendens til at skabe disse kognitive spiraler - f.eks. om du ofte finder dig selv værende ekstrem selvkritisk, ængstelig eller udfordret i forhold til din vrede? I så fald vil du formegentlig mærke en stor lettelse ved udviklingen af et compassionate sind.


Vi søger alle guidning af forskellige årsager. Der hvor jeg finder CFT særlig meningsfuld er, når folk føler sig ulykkelige med sig selv og den person, de er, eller når de har udfordringer med forskellige områder, f.eks. familien, intime forhold, arbejde mv.. Samtidig kan udviklingen af et compassionate sind være givende, såfremt du oplever stress eller andre svære emotioner/bekymringer, der afholder dig fra at opnå dine mål, og som måske påvirker dine forhold og din generelle trivsel. At lære omkring compassion kan være med til at skabe en bedre forståelse for dine udfordringer og støtte dig i at forandre negative vaner og mønstre. Metoderne inden for CFT består af mindfulness-træning, meditationer og visualiseringer. Metoderne er udviklet på baggrund af hjernes opbygning og arbejder på at "forme hjernen" og skabe en forandring, der kan være medvirkende til at øge din velvære. Det er universalt anerkendt, at fysisk træning gør os stærkere og styrker vores fysiske helbred. Studier omkring CFT har fundet, at den mentale træning gør os mere modstands-dygtige og øger vores velvære gennem en stærkere evne til at regulere selvet. Og præcis ligesom vores muskelmasse reduceres uden vedvarende træning, er konsistent mental-træning nødvendigt for de vedvarende effekter ved CFT. Ønsker du at lære mere omkring dig selv og CFT, kan du følge dette link og booke en terapisession i dag. Yderligere anvender jeg nogle af metoderne fra CFT i mit online træningsunivers, hvor du både får en lille forsmag for CFT og mindfulness. Du kan oprette medlemsskab til Move Mindfully Online ved at følge dette link.

Move Mindfully / Lotte

45 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page